คู่มือเครื่องกรองน้ำดื่มโรตารี่ FC2U-8

 • FC2U-8   •   สิงหาคม , 2561

สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการ 081-941-1496, 02-888-6558
E-mail : ittikorn878 @ gmail.com

คำเตือน ระวัง ! ผู้ไม่หวังดีแอบอ้าง เปลี่ยนสารกรอง หรือตรวจเช็คสภาพ เครื่องกรองน้ำควรตรวจสอบกับทางฝ่ายบริการเสียก่อนทุกครั้ง

เครื่องกรองน้ำ
 1. Automatic pump ปั้มสูบน้ำด้วยระบบอัตโนมัติ
 2. เครื่องกรองแอนทราไซด์ Anthracite เพื่อกรองความขุ่น,สนิมเหล็ก,โลหะหนัก
 3. เครื่องกรองเรซิ่น Softener เพื่อกรอง ความกระด้าง,แคดเมี่ยม และ หินปูน
 4. เครื่องกรองคาร์บอน Activated Carbon กรองสารพิษ,กลิ่นต่างๆ และสีของน้ำ
 5. เครื่องกรองเซรามิค Ceramic Filter เพื่อขจัดตะกอนต่างๆ และเชื้อแบคทีเรีย
 6. เครื่องกรองยูเอฟ Ultrafiltration กรองละเอียดถึง 0.01 micron เพื่อกำจัดเชื้อ อีโคไลน์ และ เชื้อไวรัสต่างๆ
 7. เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี Ultraviolet แสงยูวีจะทำการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ต่าง ๆ น้ำดื่มที่ผ่านการกรองสะอาดแล้วจะไหลไปสู่ก๊อกน้ำดื่ม หรือ ตู้กดน้ำเย็น
 • Automatic pump ( ปั้มน้ำอัตโนมัติ )
  ปั้มน้ำอัตโนมัติ ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อปั้มน้ำดูดน้ำเข้าสู่เครื่องกรองจนมีแรงดันสูงถึงระดับที่ตั้งไว้ ปั้มจะหยุดทำงานเองโดยอัตโนมัติ ปั้มจะทำงานเมื่อมีการเปิดก๊อกน้ำดื่ม และปั้มจะหยุดทำงานเมื่อมีการปิดวาล์วหรือปิดก๊อกน้ำดื่ม
 • วิธีแก้ไขปัญหา – หากปั้มมีเสียงดังเมื่อปั้มทำงานแต่ใบพัดไม่หมุน ให้สังเกตตรงด้านใบพัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ ว่าใบพัดหมุดหรือเปล่า หากใบพัดไม่หมุน ให้ถอดปลั๊กออก ใช้ไขควงเล็กดันใบพัดลมระบายอากาศ จนหมุนรอบได้หลายๆ รอบ จากนั้นให้เสียบปลั๊กไฟอีกครั้ง ปั้มจะทำงานเป็นปรกติ (ปั้มน้ำหยุดทำงานเพราะ ตัวใบพัดด้านในติดกรวดทราย ทำให้ใบพัดหยุดหมุน)

Anthracite filter ( เครื่องกรองสนิมเหล็ก )

เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ทำงานด้วยการปรับบอลวาล์วพีวีซี เปิด –ปิด เพื่อใช้งาน

กรองน้ำดื่ม

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 1 และ 5 เพื่อกรองใช้งาน (เปิดไว้ตลอด)

ล้างเครื่อง

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 2 และ 3 เพื่อล้างสารกรอง (เปิด-ปิดเบอร์ 2 สัก 10 ครั้ง)

วิธีการล้างเครื่องกรอง

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวแรก) แล้ว
 • เปิดวาล์ว เบอร์ 3 และเบอร์ 2 เปิดทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที ปิด เฉพาะเบอร์ 2 จนกว่าปั้มน้ำจะหยุดทำงาน
 • (เปิด -ปิดเบอร์ 2 เพื่อปล่อยน้ำทิ้งจนครบ 10 ครั้ง)

วิธีการทดสอบน้ำ

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวแรก) แล้ว
 • เปิด วาล์ว เบอร์ 1 และ เบอร์ 4 ทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที ปิดเฉพาะวาล์ว เบอร์ 4 เท่านั้น จนกว่าปั้มน้ำจะหยุด
 • (เปิด –ปิด เบอร์ 4 เพื่อปล่อยน้ำทิ้ง จนครบ 3 ครั้ง )

วิธีกรองน้ำใช้ดื่ม

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวแรก) แล้ว
 • เปิดวาล์วเบอร์ 1 เบอร์ 5 และเบอร์ 9 (ทำทุกสัปดาห์)
 • (สารกรองแอนทราไซด์จะหมดอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งานรวมทั้งสภาพน้ำดิบ และการดูแลรักษาเครื่องกรอง)

หมายเหตุ ให้ทำการ เปิด บอลวาล์วตามที่ระบุไว้ ส่วนบอลวาล์วที่ไม่ได้ระบุไว้ ให้ ปิด

เครื่องกรองน้ำ 1

Softener ( เครื่องกรองความกระด้าง )
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ทำงานด้วยการปรับบอลวาล์วพีวีซี เปิด –ปิด เพื่อใช้งาน

กรองน้ำดื่ม

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 1 และ 5 เพื่อกรองใช้งาน

ล้างเครื่อง

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 2 และ 3 เพื่อล้างสารกรอง
 • (เปิด-ปิด เบอร์ 2 สัก10 ครั้ง)

วิธีการล้างเครื่องกรอง

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 2) แล้ว
 • เปิด วาล์ว เบอร์ 2 และเบอร์ 2 เปิดทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที
 • ปิดเฉพาะ เบอร์ 2 เท่านั้น จนกว่าปั้มน้ำจะหยุดทำงาน
 • (เปิด -ปิดเบอร์ 2 เพื่อปล่อยน้ำทิ้ง จนครบ 10 ครั้ง)

วิธีการทดสอบน้ำ

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 2) แล้ว
 • เปิด วาล์วเบอร์ 1, 4 ทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที
 • ปิดเฉพาะวาล์ว เบอร์ 4 เท่านั้น จนกว่าปั้มน้ำจะหยุด
 • (เปิด -ปิดเบอร์ 4 เพื่อปล่อยน้ำทิ้ง จนครบ 3 ครั้ง )

วิธีกรองน้ำใช้ดื่ม

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 2) แล้ว
 • เปิดวาล์ว เบอร์ 1 และเบอร์ 5 (ทำทุก สัปดาห์)
 • (สารกรองเรซิ่น จะหมดอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน รวมทั้งสภาพน้ำดิบ และการดูแลรักษาเครื่องกรองอยู่เป็นประจำ)

เครื่องกรองน้ำ 1

Carbon filter ( เครื่องกรอง กลิ่น,สี )
เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ทำงานด้วยการปรับบอลวาล์วพีวีซี เปิด-ปิด เพื่อใช้งาน

กรองน้ำดื่ม

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 1 และ 5 เพื่อกรองใช้งาน (เปิด ไว้ตลอด)

ล้างเครื่อง

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 2 และ 3 เพื่อล้างสารกรอง (เปิด-ปิด เบอร์ 2 สัก 10 ครั้ง)

วิธีการล้างเครื่องกรอง

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 3) แล้ว
 • เปิด วาล์ว เบอร์ 3 และ เบอร์ 2 เปิดทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที
 • ปิดเฉพาะ เบอร์ 2 เท่านั้น จนกว่าปั้มน้ำจะหยุดทำงาน
 • (เปิด -ปิดเบอร์ 2 เพื่อปล่อยน้ำทิ้ง จนครบ 10 ครั้ง)

วิธีการทดสอบน้ำ

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 3) แล้ว
 • เปิดวาล์ว เบอร์ 1 และ เบอร์ 4 ทิ้งไว้สัก 1 นาที ครบ 1 นาที
 • ปิดเฉพาะวาล์ว เบอร์ 4 เท่านั้น จนกว่าปั้มน้ำจะหยุด
 • (เปิด -ปิดเบอร์ 4 เพื่อปล่อยน้ำทิ้ง จนครบ 3 ครั้ง )

วิธีกรองน้ำใช้ดื่ม

 • ปิดวาล์วทุกเบอร์ (เฉพาะถังตัวที่ 3) แล้ว
 • เปิดวาล์ว เบอร์ 1 เบอร์ 5
  (ทำทุกสัปดาห์ สารกรองคาร์บอน จะหมดอายุการใช้งาน ประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับการใช้งาน รวมทั้งสภาพน้ำดิบ และ การดูแลรักษาล้างเครื่องกรองอยู่เป็นประจำ)

เครื่องกรองน้ำ 1

ขั้นตอนการล้างเกลือ ( เฉพาะถังกรอง Softener )

 • (เฉพาะถังกรองตัวที่ 1,3) เปิด วาล์ว เบอร์ 1,5 นอกนั้นปิดหมดปล่อยน้ำทิ้ง ถังกรอง Softener ปิดวาล์วทุกตัว
 • (เฉพาะถังตัวที่ 2) เปิด วาล์ว เบอร์ 7,1,6 เพื่อปล่อยน้ำในถังกรองออกจนหมด จนกว่าน้ำจะหยุดไหล สังเกตจากข้อต่อวาล์วเบอร์ 6

ละลายเกลือแกง

 • ผสมเกลือแกงกับน้ำเปล่าจำนวน 4 กิโลกรัม ต่อน้ำเปล่า 20 ลิตร
 • กวนเกลือทั้งหมดให้ละลายเป็นน้ำ
 • แล้วเตรียมต่อท่อดูดน้ำเกลือลงในถังแช่เกลือ

ดูดน้ำเกลือ

 • เปิด วาล์ว เบอร์ 7,8,3,2
 • แต่ ปิดวาล์ว เบอร์ 9,1,4,5,6 ดูดน้ำเกลือจนหมด

แช่เกลือ

 • ปิดวาล์ว เบอร์ 7,8,3,2 แช่ทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง ครบกำหนด
 • เปิด วาล์ว เบอร์ 9,3,2 เพื่อล้างน้ำเกลือออกให้หมด
 • แล้วเปิดวาล์ว เบอร์ 9,1,5 เพื่อให้เครื่องกรองดื่ม ทำงานตามปรกติ

(ทำทุก 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบมีความกระด้างมาก ก็ต้องล้างเกลือ เร็วขึ้นจาก 2-3 เดือน ก็เปลี่ยนเป็นล้างเกลือทุก 1 เดือน)

เครื่องกรองน้ำ 1

เครื่องกรองน้ำ 2

Ceramic Filter ( เครื่องกรองแบคทีเรีย ) 

ล้างไส้กรองเมื่อน้ำไหลน้อยลง

 • ปิด วาล์ว เบอร์ 5 ถังกรอง Carbon filter
 • แล้วกดปุ่มสีแดงด้านบนฝาสีดำ ทั้ง 2 ตัว ปล่อยน้ำทิ้งเพื่อลดแรงดันลง จนน้ำหยุดพุ่งออกมา – หมุนตัวกระบอกสีฟ้าไปตามเข็มนาฬิกาออก แล้วจับไส้กรองเซรามิคออกมา ใช้น้ำเปล่าล้าง ขัดด้วยสก๊อตไบร้ท์ขัดออกเบาๆ
 • ตากแดดไว้ให้แห้งแล้วใส่ไว้เหมือนเดิม (ทำเมื่อไส้กรองเซรามิคอุดตัน สังเกตจาก น้ำดื่มจะไหลน้อยลง ปั้มน้ำตัดต่อเร็วขึ้น อายุใช้งาน 5-6 เดือนขึ้นอยู่กับสภาพน้ำและการดูแลรักษาใช้งาน)

( หมายเหตุ หลังการติดตั้งควรทำการล้างเครื่องกรองให้หมดกลิ่นกาว และกลิ่นไส้กรองเซรามิคเสียก่อน จึงจะ เปิด วาล์วให้ดื่มได้ )

Ultra filtration ( เครื่องกรองยูเอฟ )

ไส้กรองอัลตราฟิลเตอร์ (Ultra filter) เป็นไส้กรองที่มีขนาดความพรุนเล็กกว่า 0.01 ไมครอน ไส้กรองประเภทนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นไส้กรองน้ำปลอดเชื้อ เพราะสามารถกรองเชื้อจุลินทรีย์ได้ทุกชนิดตั้งแต่โปโตซัว แบคทีเรีย รวมทั้งเชื้อไวรัสทุกชนิด และยังสามารถคัดกรองสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ได้ โดยทั่วไปการบอกขนาดของไส้กรองประเภทนี้มักบอกเป็นขนาดโมเลกุลที่ถูกคัดกรอง Molecular Weight cut off (MWCO) ซึ่งจะมีขนาด MWCO ตั้งแต่ 1,000 ดัลตัน (Dalton) ไปจนถึง 1,000,000 ดัลตัน ในการกรองน้ำดื่มมักจะใช้ 30,000 – 50,000 ดัลตัน

แผนผังแสดงคุณสมบัติในการกรองน้ำของระบบเครื่องกรองน้ำต่างๆ

ULTRAFILTRATION (เครื่องกรองยูเอฟ) 

วิธีการกรองน้ำดื่ม 

 • เปิด วาล์วสีฟ้า (ทั้งสองตัวทั้งด้านบน และด้านล่าง)  ปิด บอลวาล์วสีส้ม ทั้งสองตัวเช่นกัน

Ultrafiltration ( เครื่องกรองยูเอฟ )

วิธีล้างไส้กรอง

 • เปิด บอลวาล์วสีส้ม (ทั้งสองตัวทั้งด้านบน และด้านล่าง) ทิ้งไว้เพียง 2-3 นาที
 • ปิด บอลวาล์วสีฟ้า  (ทั้งสองตัวทั้งด้านบน และด้านล่าง) เมื่อล้างไส้กรองยูเอฟเสร็จเรียบร้อย
 • เปิด วาล์วสีฟ้า (ทั้งสองตัวทั้งด้านบน และด้านล่าง) ตามเดิม

หมายเหตุ ควรล้างไส้กรองยูเอฟทุก 15 วัน เพื่อรักษาคุณภาพน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรคทุกชนิด

Ultraviolet ( เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง ยูวี )

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง อัลตร้าไวโอเลต ทำงานด้วยสวิทซ์ปิด-เปิด ควรเปิดเครื่องเพียงวันละ 8 ชั่วโมง ( เช้า ถึง เย็น )

วิธีแก้ไขปัญหา

 1. หาก เปิด สวิทซ์แล้วหลอดไฟไม่ติด ให้ตรวจเช็คฟิวส์ หรือ สตาร์ทเตอร์ที่อยู่ด้านในกล่องไฟ (ควรถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้ง ก่อนจะ ทำการ เปิด กล่องไฟฟ้า )
 2. หากมีน้ำหยดซึมตรงฝาด้านข้าง ปิดวาล์วน้ำสีฟ้า เปิดก๊อกน้ำปล่อยน้ำออกให้หมด แล้วถอดฝาสแตนเลสด้านข้างของเครื่องฆ่าเชื้อยูวีออก ตรวจดูยางโอลิงด้านในของยูเนี่ยนแตนเลส แล้วใช้มือเปล่าหมุนเกลียวทั้งสองด้านเข้าจนแน่น ใช้มือหมุนสวนทางกันเข้าหากัน (ห้ามใช้คีมคอม้าหมุนเกลียวเพราะหลอดแก้วอาจจะแตกได้)
 3. อายุการใช้งานประมาณ 8000 ชั่วโมง
 4. หลอดยูวีหมดอายุการใช้งาน สังเกตได้จาก หลอดจะมีขั้วหัว ท้ายเป็นสีดำ จะไม่มีแสง หรือมีแสงสีขาว

เครื่องกรองน้ำ 3

หมายเหตุ : ต้องทำการล้างเครื่องทุก 6 เดือน เพื่อความสะอาดของน้ำดื่ม

การแก้ไขปัญหาน้ำดื่ม

เมื่อทำการติดตั้งแล้วเสร็จมักจะเกิดปัญหาน้ำดื่มมีกลิ่น ดังนี้

 • กลิ่นกาว มักจะเกิดในช่วงแรกที่ติดตั้งเสร็จ ใหม่ๆ หากไม่ทำการแก้ไข กลิ่นกาวจะ เหม็นไป ตลอดและรุนแรงยิ่งขึ้น
 • กลิ่นโคลน เกิดจากสาเหตุที่ไม่ได้ล้างเครื่องกรอง น้ำถูกกักไว้ภายในถังกรอง ไม่มีการใช้งานเป็นระนะเวลานานๆ ปล่อยทิ้งไว้นาน สิ่งสกปรกที่ถูกกรองไว้เกิดการสะสมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้

การแก้ไข

 • กลิ่นกาว ควรแก้ไขดังนี้ ทำการล้างเครื่องกรองตามขั้นตอน ทำความสะอาด ทีละเครื่องจนกว่าจะหายเหม็น แล้วถอดไส้เซรามิคออกมาขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์ 300 แล้ว ตากแดดให้แห้ง ใส่ไว้เหมือนเดิม กลิ่นดังกล่าวก็จะหมดไป (ล้างจนกว่าจะหายเหม็น)
 • กลิ่นโคลน ทำการเปิดวาล์วตามขั้นตอนทำความสะอาดที ละเครื่องจนกว่าจะหายเหม็น,ล้างไส้เซรามิคและล้างไส้กรองยูเอฟ หากน้ำดื่มมีรสชาดแปลกๆให้ทำการล้างด้วยน้ำเกลือเฉพาะถังซอฟเทนเนอร์ (ถังเรซิ่น) ตามขั้นตอน การล้างเกลือ น้ำจะมีรสชาดดีขึ้นทันทีและสะอาดปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (ควรล้างด้วยน้ำเกลือ อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรือ 2 เดือนต่อครั้ง )

คำเตือน

 1. หลังจากติดตั้งเครื่องกรองเสร็จแล้วควรเปิดน้ำทิ้งจนกว่าน้ำจะหายเหม็นกลิ่นกาว
 2. หากเครื่องกรองหยุดใช้งานเป็นเวลานาน ควรล้างเครื่องกรองด้วยน้ำเกลือละลายน้ำ แช่ทิ้งไว้ แล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำเปล่า
 3. ควรทำการล้างเครื่องกรอง,ไส้กรองเซรามิคและไส้กรองยูเอฟ อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
 4. เพื่อความสะอาดของน้ำดื่ม หากทำการล้างสม่ำเสมอ น้ำดื่มก็จะมีความสะอาดอยู่เสมอ และทำให้สารกรองมีอายุการใช้งานได้นานถึง 2 ปี*

การบริการหลังการติดตั้ง การบริการมีดังนี้

 1. ฟรีค่าอะไหล่ ในปีแรกเท่านั้น  ไม่รวมสารกรองทุกชนิด,ไส้กรองทุกชนิดและค่าเดินทาง
 2. ค่าเดินทาง คิดตามระยะทางทั้งไปและกลับ กิโลเมตรละ 3.50 บาท
(เมื่อครบอายุการใช้งาน 2 ปี ควรจะต้องเปลี่ยนสารกรองแอนทราไซด์,สารกรองคาร์บอน, สารกรองเรซิ่น,ไส้กรองเซรามิค,ไส้กรองยูเอฟ และหลอดยูวี)

คำเตือน !!!

สารกรองมีอายุการใช้งานเพียง 2 ปี  หลังจากนั้นสารกรองจะหมดสภาพไม่สามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้  น้ำดื่มที่ไหลผ่านเครื่องกรองจะไม่สะอาดเพียงพอ  อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของเด็กนักเรียน สำหรับอัตราค่าเปลี่ยนสารกรองน้ำ (เมื่อครบอายุการใช้งาน  2  ปี)
 • ราคาพิเศษเหลือเพียง 12,000  บาท / ครั้ง
 • รายการที่เปลี่ยนทั้งหมดมีดังนี้
 1. สารกรองแอนทราไซด์
 2. สารกรองคาร์บอน
 3. สารกรองเรซิ่น
 4. ไส้กรองเซรามิค
 5. ไส้กรองยูเอฟ
 6. หลอดฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต ( ยูวี )
( ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % เรียบร้อยแล้ว)

ระวัง ! ผู้แอบอ้างเปลี่ยนสารกรองราคาถูก ควรสอบถามกับทางบริษัทฯ ถึงคุณภาพและราคาเสียก่อน ๆจะตัดสินใจ

โดยสมารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการ

081-941-1496, 02-888-6558
ittikorn878 @ gmail.com

คำเตือน ระวัง !

ผู้ไม่หวังดีแอบอ้าง เปลี่ยนสารกรอง หรือตรวจเช็คสภาพ เครื่องกรองน้ำควรตรวจสอบกับทางฝ่ายบริการเสียก่อนทุกครั้ง จะได้ไม่ต้องเสียเงิน ฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อสอบถามด่วน

2019-02-15T18:08:41+00:00
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.